Şartlar ve koşullar ve iptal politikası

Spoo-Design - Sandra Lange
Am Sommersberg 2
29308 Winsen (Tüm)
info@spoo-design.de
KDV KİMLİĞİ. DE343004329

Şartlar ve Koşullar (GTC)

1 Genel - Kapsam

1.1 Bu şartlar ve koşullar, biz ve müşterilerimiz arasındaki mevcut ve gelecekteki tüm ticari ilişkiler için geçerlidir.

1.2 Tüketiciler i. SD. Şartlar ve koşullar, ticari veya bağımsız bir mesleki faaliyet atfedilmeden iş ilişkisine girdiğimiz gerçek kişilerdir. Girişimci i. SD. Şartlar ve koşullar, iş ilişkisine girdiğimiz ve ticari veya bağımsız bir mesleki faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya yasal ortaklıklardır. müşteri i. SD. Şartlar ve koşullar hem tüketiciler hem de girişimcilerdir.

2 sözleşme akdi

2.1 Ürün yelpazemizin çevrimiçi sunumu bağlayıcı bir sözleşme teklifi teşkil etmez.Müşteri bize bir sipariş göndererek bağlayıcı bir teklif sunmuş olur. Bu teklifi kabul edip etmeme konusunda özgürce karar verme hakkımızı saklı tutarız.

2.2 Müşteriye teslimat ve/veya faturalandırma yapıldığında ve/veya siparişin müşteriye yazılı olarak teyit edilmesi halinde siparişler kabul edilmiş sayılır. Bir müşteriden gelen teklif kabul edilmezse, bu derhal kendisine iletilecektir.

3 Ödeme Koşulları - Kargo

3.1 AB'ye yapılan teslimatlarda yasal (Alman) satış vergisi fiyata dahildir. Sınır ötesi teslimatlarda, münferit durumlarda ek vergi ve/veya harçlar (örneğin gümrük vergileri) ödemek zorunda kalabilirsiniz, ancak satıcıya değil, orada sorumlu gümrük veya vergi makamlarına.

3.2 Nakliye masrafları ve teslimat süreleri için lütfen makaledeki bilgilere bakınız. Sevkiyat genellikle hemen gerçekleştirilir, ancak ödeme alındıktan sonra en geç bir hafta içinde.

3.3 Alışveriş sepeti sisteminde çeşitli ödeme seçenekleri mevcuttur (PayPal, kredi kartı, AmazonPay dahil). Ayrıca bakınız burada.

3.4 Müşteri, ancak karşı iddiaları yasal olarak kurulmuşsa, tartışılmazsa veya tarafımdan kabul edilmişse mahsup etme hakkına sahiptir. Müşteri, yalnızca karşı iddiasının aynı sözleşme ilişkisine dayanması halinde alıkoyma hakkını kullanabilir.

4 Sorumluluk - Garanti - Risk Transferi

4.1 Sorumluluğun Sınırlandırılması - Satıcının hafif ihmalli görev ihlalleri için sorumluluğu, sözleşmeden doğan önemli yükümlülüklerin olmaması koşuluyla hariç tutulur (yerine getirilmesi sözleşmenin uygun şekilde yürütülmesini sağlayan ve ihlali, amacın gerçekleştirilmesini tehlikeye atan yükümlülükler). Müşteri olarak sizin düzenli olarak uyulacağına güvendiğiniz sözleşme, yaşam, uzuv veya sağlığa yönelik yaralanmalardan kaynaklanan hasarlar, satın alınan nesnenin kalitesine ilişkin garantiler veya Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki talepler etkilenir. Bu aynı zamanda satıcının vekil temsilcileri tarafından ilgili görev ihlalleri için de geçerlidir.

Sorumluluk, sözleşme için tipik olan hasarla sınırlıdır.

Kast ve ağır ihmal için sorumluluk sınırlaması geçerli değildir.

4.2 Tüketici olarak, teslimattan hemen sonra malları eksiksizlik, bariz kusurlar ve nakliye hasarı açısından kontrol etmeniz ve herhangi bir şikayeti mümkün olan en kısa sürede satıcıya ve taşıyıcıya bildirmeniz rica olunur. Garanti talepleriniz etkilenmeden kalır.

4.3 Tüketici iseniz, nakliye sırasında satılan ürünün kazara kaybolması ve kazara bozulması riski, gönderinin sigortalı veya sigortasız olmasına bakılmaksızın, yalnızca mallar teslim edildiğinde size geçer.

4.4. Müteşebbisler söz konusu olduğunda, malların nakliye firmasına, nakliyeciye veya sevkıyatı yürütmekle görevlendirilen kişi veya kuruma teslimi üzerine malların kazara kaybolması ve kazara bozulması riski girişimciye geçer.

4.5 Müşteri temerrüde düşmüşse devir aynıdır.

5 son hükümler

5.1 Federal Almanya Cumhuriyeti kanunları geçerlidir. BM satış yasasının hükümleri geçerli değildir. Sözleşmenin akdedilmesi ve sözleşme ilişkisinin tamamı için ilgili dil Almanca'dır.

5.2 Müşteri, bir tacir veya kamu hukuku kapsamındaki bir tüzel kişi ise, bu sözleşmeden doğan tüm ihtilaflar için münhasır yargı yeri iş yerimizdir. Aynı durum, müşterinin Almanya'da genel bir yargı yeri yoksa veya davanın açıldığı sırada ikametgahı veya ikametgahı bilinmiyorsa geçerlidir.

5.3 Bu genel şartlar ve koşullar dahil olmak üzere, müşteri ile yapılan sözleşmenin münferit hükümlerinin tamamen veya kısmen geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi, kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

Iade Açıklaması

çekilme
Bir nedeni, bu sözleşme vermeden on dört gün içinde cayma hakkına sahiptir.
İptal süresi, sizin veya sizin belirlediğiniz, taşıyıcı olmayan üçüncü bir kişinin malları teslim aldığı veya teslim aldığı tarihten itibaren on dört gündür.
hakkınızı kullanmak için gereken (Sandra Lange, Am Sommersberg 2, 29308 Winsen/Herşey, info@spoo-design.de) bu sözleşmeden çekilme kararınızın açık bir beyanı (örneğin posta, faks veya e-posta yoluyla gönderilen bir mektup) yoluyla. Bu amaçla ekteki örnek iptal formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir (formu burada bulabilirsiniz: Klick).
çekilme sürenin dolmasına, çekilme dönemi öncesinde cayma hakkına ilişkin iletecek yeterlidir.

yoksunluk etkileri
Bu sözleşmeden çekilme, biz size, en ucuz standart bize sunduğu dışındaki teslim bir tür seçmiş olmasından kaynaklanan ek maliyetler hariç arz maliyetleri (dahil Sizlerden aldığımız tüm ödemeleri, geri ödeyecektir ) var ve bildirim bizimle bu sözleşmenin senin iptali hakkında alındığı tarihten itibaren hemen on dört gün içinde en geç ödemek. Bu geri ödeme için, açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, orijinal işlemde kullanılan ödeme aynı yöntemi kullanın; her durumda bu geri ödeme için ücret tahsil edilecektir.
Biz geri mal alana kadar geri ödeme kesintisi veya size hangisi önce ise mal geri gönderilen ortaya koymuştur kadar olabilir.
Kosten der Rücksendung der Waren unmittelbaren yalanını kaybetti.

Çevrimiçi anlaşmazlık çözümü için AB platformu:
AB Komisyonu, mahkeme dışı çevrimiçi anlaşmazlık çözümü (OS platformu) için bir platform sağlar. https://ec.europa.eu/consumers/odr çağrılabilir.
Tüketici tahkim kurulu huzurunda bir anlaşmazlık çözüm prosedürüne katılmaya ne istekliyiz ne de mecburuz.

Bu web sitesi çerezleri kullanır. Ayrıntılı bilgi veri koruma beyanında bulunabilir.

Veri Koruma Bildirimi

Alışveriş

×

sepet içinde hiçbir ürün bulunmamaktadır.