Glosar: spirala

Spirala v svojem pomenu kot simbol

Spirala je eden najstarejših znanih simbolov, ki ga najdemo v skalnih znakih po vsem svetu – pa tudi v naravi sami.

Tako galaksije niso nič manj spiralno strukturirane kot številni cvetovi ali naš DNK. Najdemo ga v najmanjšem in največjem in predstavlja življenje samo, gibanje in napredek, cikle, ki so vedno podobni, a nikoli enaki. Ampak stalen nadaljnji razvoj. 

Posebni obliki sta zlata spirala, ki je lahko sestavljena iz zlatega reza, ali dvojna spirala Keltov. Imenuje se tudi trojna spirala Triskele bezeichnet. 

Včasih ločimo desno in levo spiralo z različnimi smermi gibanja, pri čemer ena pomeni nadaljnji razvoj, druga pa vrnitev k enotnosti. 

Zelo univerzalen simbol življenja, ki se že od nekdaj nosi kot nakit.

Motivna dekoracija v spiralah

Kaufen Sie Nakit z motivom, srebrni nakit in dodatki s spiralami tukaj Spoo-Design!