Kontakt

Spoo-Design - Sandra Lange
Am Sommersberg 2
29308 Winsen (všetky)
NEMECKO

info@spoo-design.de
0152/02588766
IČ DPH. DE343004329

Spoo-Design

Vyhlásenie:
Obsah našich stránok bol vytvorený veľmi opatrne. Nemôžeme však prijať žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť alebo aktuálnosť obsahu. Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za náš vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými zákonmi v súlade s oddielom 7 ods. 1 nemeckého zákona o telemédiách (TMG). Podľa § 8 až 10 TMG ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán ani skúmať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať použitie informácií podľa všeobecného zákona zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná až od okamihu, keď sa dozvieme o konkrétnom právnom porušení. Hneď ako sa dozvieme o takýchto porušeniach právnych predpisov, okamžite tento obsah odstránime.

Platforma EÚ na riešenie sporov online:
Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie sporov online (platforma OS), ktorá je https://ec.europa.eu/consumers/odr je prístupný. Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym výborom.

Autenticita recenzií:
Recenzie na tejto webovej stránke neboli a nebudú kontrolované na pravosť. Ďakujem za pochopenie.

Ďalšie webové stránky:
Bird-Shop.de, Syreality.de.