Polityka prywatności i plików cookies

Operatorzy tych stron traktujemy ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Traktujemy swoje dane osobowe jako poufne i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i polityki prywatności.

Jeśli korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się dzieje.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (zB bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff ist nicht durch Dritte möglich.

Uwaga dotycząca odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Spoo-Design - Sandra Lange
Am Sommersberg 2
29308 Winsen (Wszystko)
info@spoo-design.de
Ust ID. DE343004329

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Możesz skontaktować się z nami tutaj w dowolnym momencie w przypadku wszystkich pytań i swoich praw w zakresie ochrony danych.

1. Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą

Jeśli chodzi o przetwarzanie danych opisane bardziej szczegółowo poniżej, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo

• potwierdzenia, czy dane są przetwarzane, nieodpłatnej informacji o przetwarzanych danych, dalszych informacji o przetwarzaniu danych oraz kopii danych (patrz również art. 15 RODO);

• o sprostowanie lub uzupełnienie nieprawidłowych lub niekompletnych danych (por. również art. 16 RODO);

• do natychmiastowego usunięcia danych, które Cię dotyczą (por. również Art. 17 RODO) lub alternatywnie, jeżeli wymagane jest dalsze przetwarzanie zgodnie z Art. 17 ust. 3 RODO, do ograniczenia przetwarzania zgodnie z Art. 18 RODO;

• otrzymywać dotyczące ich i dostarczone przez nich dane oraz przekazywać te dane innym dostawcom / podmiotom odpowiedzialnym (por. również art. 20 RODO);

• na skargę do organu nadzorczego, o ile uzna, że ​​dotyczące go dane są przetwarzane przez dostawcę z naruszeniem przepisów o ochronie danych (por. również art. 77 RODO).

Ponadto dostawca jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym dane zostały ujawnione przez dostawcę, o wszelkich korektach lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, które opiera się na artykułach 16, 17 para 1, 18 DSGVO uczyć. Obowiązek ten nie istnieje jednak, o ile powiadomienie to jest niemożliwe lub nieproporcjonalne. Niezależnie od tego, użytkownik ma prawo do informacji o tych odbiorcach.

Podobnie, zgodnie z art. 21 DSGVO, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych ich dotyczących w przyszłości, pod warunkiem, że dane są dostarczane przez dostawcę zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f) Przetwarzanie DSGVO. W szczególności dopuszcza się sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej.

2. Prywatność na pierwszy rzut oka

Informacje ogólne

Poniższe informacje zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy je nam przekazujesz. Mogą to być np. dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Czas przetwarzania danych osobowych

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. podatkowe lub handlowe okresy przechowywania); w tym ostatnim przypadku usunięcie następuje po ustaniu tych przyczyn.

Informacje o przesyłaniu danych do USA

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są narzędzia firm z siedzibą w USA. Gdy te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane na amerykańskie serwery odpowiednich firm. Zwracamy uwagę, że Stany Zjednoczone nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnego prawa o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do ujawnienia danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę zainteresowaną działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. tajne służby) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Twoje dane na serwerach w USA w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona korzysta z SSL lub. Szyfrowanie TLS.
Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Zaszyfrowane płatności w tej witrynie

Jeśli po zawarciu umowy płatniczej istnieje obowiązek przesłania nam danych dotyczących płatności (np. Numer konta do autoryzacji polecenia zapłaty), dane te będą wymagane do przetwarzania płatności.

Transakcje płatnicze przy użyciu powszechnych środków płatniczych (Visa / MasterCard, polecenie zapłaty) są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” i blokadę
Symbol w linii przeglądarki.

W przypadku zaszyfrowanej komunikacji Twoje dane dotyczące płatności, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki Cookies

Strony internetowe korzystają z tak zwanych ciasteczek. Pliki cookie na komputerze nic złego i nie zawierają wirusów. Cookies są używane, aby nasza oferta bardziej przyjazny dla użytkownika, skuteczny i bezpieczniejszy. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez Ciebie. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty.

Możesz uniemożliwić lub ograniczyć instalację plików cookie, ustawiając przeglądarkę internetową. W każdej chwili możesz również usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane. Wymagane do tego kroki i środki zależą jednak od używanej przeglądarki internetowej. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej lub o kontakt z jej producentem lub wsparciem. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub udostępnienia wybranych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika w Internecie) są przechowywane, są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

• Typ przeglądarki i wersja przeglądarki

• używany system operacyjny

• URL strony odsyłającej

• Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

• Czas żądania serwera

• Adres IP

Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie zostanie wykonane.

Die Erfassung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 świeci. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der technisch fehlerfreien Darstellung und der Optimierung seiner Strona internetowa - hierzu müssen die Serwer-Log-Files erfasst werden.

Wnioski o kontakt / możliwości kontaktu

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail, podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie - bez tego przepisu nie możemy odpowiedzieć na Twoje żądanie lub co najwyżej w ograniczonym zakresie.

Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest art. 6 pkt 1 lit. b) PKBR.

Twoje dane zostaną usunięte, pod warunkiem, że Twoja prośba została ostatecznie udzielona i usunięcie nie stoi w sprzeczności z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania, na przykład w przypadku późniejszej realizacji umowy.

Wkład użytkowników, komentarze i oceny

Oferujemy Państwu możliwość zamieszczania na naszej stronie pytań, odpowiedzi, opinii lub ocen, zwanych dalej „komentarzami”. Jeśli skorzystasz z tej oferty, przetworzymy i opublikujemy Twój wkład, datę i godzinę złożenia oraz pseudonim, którego mogłeś użyć.

Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Wystarczy, że poinformujesz nas o swoim odwołaniu.

Ponadto przetwarzamy również Twój adres IP i adres e-mail. Adres IP jest przetwarzany, ponieważ mamy uzasadniony interes w zainicjowaniu lub wsparciu dalszych kroków, pod warunkiem, że Twój wkład narusza prawa osób trzecich i / lub jest w inny sposób niezgodny z prawem.

Podstawą prawną w tym przypadku jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na ewentualnej obronie prawnej.

Przetwarzanie danych (dane klientów i umowy)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie, w jakim są one niezbędne do ustalenia, treści lub modyfikacji stosunku prawnego (dane dotyczące inwentarza). Odbywa się to na podstawie Art. 6 pkt 1 lit. b DSGVO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie na temat korzystania z naszych stron internetowych (danych użytkownika), o ile jest to konieczne, aby umożliwić lub obciążyć użytkownika za korzystanie z usługi.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zakończeniu zlecenia lub rozwiązaniu relacji biznesowej. Prawne okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy dla sklepów internetowych, dealerów oraz wysyłce towarów, usług i treści cyfrowych

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w trakcie realizacji zamówienia, na przykład dla firm, którym powierzono dostarczenie towarów lub bank odpowiedzialny za przetwarzanie płatności. Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub tylko wtedy, gdy wyraźnie wyraziłeś zgodę na transmisję. Przeniesienie danych na strony trzecie bez wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych, nie występuje.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ustęp 1 litera b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych

4. Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych w naszym sklepie internetowym

Jeśli chcesz złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, do zawarcia umowy niezbędne jest podanie przez Ciebie danych osobowych, które są nam potrzebne do realizacji zamówienia. Obowiązkowe informacje wymagane do realizacji umowy są oznaczone odrębnie, dalsze informacje są dobrowolne. Przetwarzamy podane przez Ciebie dane w celu realizacji zamówienia. W tym celu możemy przekazać Twoje dane płatnicze do naszego banku. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

Możesz dobrowolnie założyć konto klienta, za pomocą którego możemy zapisać Twoje dane do przyszłych zakupów. Jeśli po wprowadzeniu swoich danych w trakcie składania zamówienia klikniesz pole „Zapisz moje dane i następnym razem zapłać szybciej”, podane przez Ciebie dane zostaną zapisane i będą mogły zostać odwołane. Zawsze możesz usunąć wszystkie inne dane, w tym swoje konto użytkownika, w strefie klienta.

Możemy również przetwarzać podane przez Ciebie dane w celu informowania Cię o innych interesujących produktach z naszego portfolio lub przesyłania Ci wiadomości e-mail z informacjami technicznymi.

Ze względu na wymogi prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych adresowych, płatniczych i dotyczących zamówienia przez okres dziesięciu lat. Jednak po zawarciu dotychczasowych umów z Państwem ograniczymy przetwarzanie, m.in. H. Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków prawnych.

Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich do Twoich danych osobowych, w szczególności danych finansowych, proces zamówienia jest szyfrowany przy użyciu technologii TLS.

WooCommerce

Zintegrowaliśmy system sklepu open source WooCommerce jako wtyczkę na naszej stronie internetowej. Ta wtyczka WooCommerce jest oparta na systemie zarządzania treścią WordPress, który jest spółką zależną Automattic Inc. (60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110, USA). Zaimplementowane funkcje wysyłają, zapisują i przetwarzają dane do Automattic Inc. W tym oświadczeniu o ochronie danych informujemy, które dane są wykorzystywane, w jaki sposób sieć wykorzystuje te dane oraz w jaki sposób możesz zarządzać przechowywaniem danych lub zapobiegać temu.

Jakie dane są zapisywane przez WooCommerce?
Informacje, które aktywnie wprowadzasz w polu tekstowym w naszym sklepie internetowym, mogą być gromadzone i zapisywane przez WooCommerce lub Automattic. Więc kiedy rejestrujesz się u nas lub zamawiasz produkt, Automattic może zbierać, przetwarzać i zapisywać te dane. Oprócz adresu e-mail, imienia i nazwiska lub adresu może to również obejmować dane karty kredytowej lub informacje rozliczeniowe. Automattic może następnie wykorzystać te informacje do własnych kampanii marketingowych.

Istnieją również informacje, które Automattic automatycznie zbiera od Ciebie w tak zwanych plikach dziennika serwera: adres IP, informacje o przeglądarce, ustawione ustawienie języka, data i godzina dostępu do sieci

WooCommerce ustawia również pliki cookie w Twojej przeglądarce i wykorzystuje technologie, takie jak znaczniki pikselowe (sygnały nawigacyjne w sieci Web), na przykład w celu wyraźnej identyfikacji Ciebie jako użytkownika i aby móc oferować reklamy związane z zainteresowaniami. WooCommerce używa wielu różnych plików cookie, które są ustawiane w zależności od akcji użytkownika. Oznacza to, że jeśli na przykład umieszczasz produkt w koszyku, plik cookie jest ustawiany w taki sposób, że produkt pozostaje w koszyku, gdy opuszczasz naszą stronę internetową i wrócisz w późniejszym czasie.

Przetwarzanie zamówień przez dropshipping

Kiedy zamawiasz u nas towar, możliwe jest, że Twoje zamówienie zostanie wysłane do Ciebie bezpośrednio od naszych dealerów (dropshipping). W tym celu przekażemy Twoje imię i nazwisko oraz adres dostawy firmie wysyłającej. Przekazanie następuje wyłącznie w celu dostarczenia towaru.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy) oraz nasz prawnie uzasadniony interes polegający na jak najszybszym i najbardziej efektywnym zakupie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Do dropshippingu używamy następujących dealerów: AliDropship / AliExpress.

5. Zahlungsanbieter und Reseller

Na naszej stronie integrujemy usługi płatnicze firm zewnętrznych. Kiedy dokonujesz u nas zakupu, Twoje dane dotyczące płatności (np. imię i nazwisko, kwota płatności, dane konta, numer karty kredytowej) będą przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych w celu przetworzenia płatności. Do tych transakcji mają zastosowanie odpowiednie postanowienia umowne i dotyczące ochrony danych danego dostawcy. Dostawcy usług płatniczych są wykorzystywani na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie umowy) oraz w interesie sprawnego, wygodnego i bezpiecznego procesu płatności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zakresie, w jakim wymagana jest Twoja zgoda na określone działania, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; Zgody można cofnąć w dowolnym momencie na przyszłość.

Na tej stronie korzystamy z następujących usług płatniczych / dostawców usług płatniczych:

PAYPAL

Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwany dalej „PayPal”). Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

AMAZON PAY

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Amazon Payments Europe sca, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luksemburg (dalej: „Amazon Payments”). Jeśli zdecydujesz się zapłacić za pośrednictwem Amazon Payments, wprowadzone dane dotyczące płatności zostaną przesłane do Amazon Payments i przetworzone oddzielnie i bezpośrednio przez Amazon Pay. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Amazon Payments pod adresem: https://pay.amazon.com/de/help/201751600.

STRIPE

Dostawcą tych usług płatniczych jest Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Center, Harcourt Road, Dublin 2. Stripe posiada certyfikat PCI DSS. Stripe przesyła, przetwarza i, w razie potrzeby, przechowuje dane osobowe poza UE. Stripe podlega Umowie Safe Harbor. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy Stripe pod adresem: https://stripe.com/de/privacy.

6. Media społecznościowe

Wtyczki mediów społecznościowych z Shariff

Na naszych stronach wtyczki są wykorzystywane przez media społecznościowe (np. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Wtyczki zazwyczaj można rozpoznać po odpowiednich logo mediów społecznościowych. Aby zapewnić prywatność naszej strony, używamy tylko tych wtyczek razem z tak zwanym "Shariff". Ta aplikacja uniemożliwia wtyczkom zintegrowanym z naszą witryną przesyłanie danych do odpowiedniego dostawcy po pierwszym dostępie do strony.

Dopiero po aktywacji odpowiedniej wtyczki poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy (zgoda). Gdy tylko aktywujesz wtyczkę, odpowiedni dostawca otrzyma informację, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP.
Jeśli jesteś jednocześnie zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych (np. Facebook), odpowiedni dostawca może przypisać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika.

Aktywacja wtyczki stanowi zgodę w rozumieniu Art. 6 para 1 lit. DSGVO. Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Wtyczki Facebooka (przycisk Lubię to i Udostępnij)

Na naszych stronach są zintegrowane wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawcy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebook lub "Like-Button" ("Like") na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” Facebooka, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. Umożliwia to Facebookowi przypisanie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Facebooka pod adresem:
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Wtyczki Facebooka są używane na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych.

Wtyczka Instagram

Na naszej stronie zintegrowane są funkcje usługi Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Instagramie, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może przyporządkować Twoją wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.
Die Verwendung des Instagram-Plugins erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 świeci. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer möglichst umfangreichen Sichtbarkeit in den Sozialen Medien.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Instagram:
https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka LinkedIn

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
Za każdym razem, gdy odwiedzasz jedną z naszych stron, która zawiera funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn zostaje poinformowany, że odwiedziłeś naszą stronę internetową za pomocą swojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk LinkedIn „Poleć” i zalogujesz się na swoje konto LinkedIn, LinkedIn może przyporządkować Twoją wizytę na naszej stronie do Ciebie i Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony internetowej nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn.

Korzystanie z wtyczki LinkedIn opiera się na Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności LinkedIn pod adresem:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

7. Newsletter

Newsletterdane

Do tej oferowanej na naszej stronie internetowej Newsletter możesz zarejestrować się za pomocą naszego formularza. Stosujemy tzw. procedurę double opt-in. Tutaj e-mail z potwierdzeniem zostanie najpierw wysłany na podany przez Ciebie adres e-mail z prośbą o potwierdzenie. Rejestracja staje się skuteczna dopiero po kliknięciu w link aktywacyjny zawarty w e-mailu potwierdzającym. Dane, które nam przekazałeś, wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania Newsletters, które mogą zawierać informacje lub ofertę.

Do wysyłki naszego Newsletters korzystamy z usług dostawcy usług przewozowych Newsletter Wtyczka, sprawność sieciowa dla Fietta Roberto. ten Newsletter Przepisy dotyczące ochrony danych wtyczek można znaleźć pod adresem https: //www.thenewsletterplugin.com/documentation/subscription/gdpr-compliancy/ lub https://www.iubenda.com/privacy-policy/7794079. Ten dostawca usług przewozowych jest używany na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz umowy o realizację zamówienia zgodnie z art. 28 ust. 3 zdanie 1 RODO.

Możesz wyrazić zgodę na przechowywanie danych i ich wykorzystanie w celu: Newsletter- Odwołaj wysyłkę w dowolnym momencie, np. poprzez link rezygnacji z subskrypcji w Newsletter.

8. Wtyczki i narzędzia

Wyszukiwarka programowalna Google

Ta witryna korzysta z niestandardowego wyszukiwania Google Programmable Search Engine (cse). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Wyszukiwarka Google zdefiniowana przez użytkownika przekazuje dane od użytkownika do Google i nawiązuje połączenie z serwerami Google, gdy korzystasz z funkcji wyszukiwania, tj. wprowadzasz hasło i je potwierdzasz. Następnie Twój adres IP zostanie przesłany do Google, tam przechowywany i przetwarzany. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Google, Google może przyporządkować zebrane dane do Twojego konta. Jako operator strony nie mamy wpływu na to, w jaki sposób Google przetwarza zebrane dane.

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=de&fg=1

9. Aktualność i zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych

Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i oferowanych na niej ofert lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe, może zaistnieć konieczność zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych jest dostępne w dowolnym momencie na tej stronie https: //spoo-design.de / oświadczenie o ochronie danych / mogą być dostępne i wydrukowane przez Ciebie.