Opći uvjeti i pravila otkazivanja

Spoo-Design - Sandra Lange
Am Sommersberg 2
29308 Winsen (Svi)
info@spoo-design.de
PDV ID. DE343004329

Uvjeti i odredbe (GTC)

1 Općenito - Opseg

1.1 Ovi Opći uvjeti odnose se na sve sadašnje i buduće poslovne odnose između nas i naših kupaca.

1.2 Potrošač i. s.d. Uvjeti su fizičke osobe s kojima stupamo u poslovni odnos, a da im se ne može pripisati komercijalna ili samostalna profesionalna djelatnost. Poduzetnik i. s.d. Uvjeti poslovanja su fizičke ili pravne osobe ili poslovno sposobna društva s kojima stupamo u poslovne odnose i koji djeluju u obavljanju gospodarske ili samostalne profesionalne djelatnosti. kupac i s.d. Uvjeti su i potrošači i poduzetnici.

2 Sklapanje ugovora

2.1 Online prezentacija našeg asortimana ne predstavlja obvezujuću ugovornu ponudu. Slanjem narudžbe kupac daje obvezujuću ponudu. Zadržavamo pravo da slobodno odlučimo hoćemo li prihvatiti ovu ponudu.

2.2 Narudžbe se smatraju prihvaćenima kada se izvrši isporuka i/ili fakturiranje kupcu i/ili kada se narudžba potvrdi kupcu u tekstualnom obliku. Ukoliko ponuda kupca nije prihvaćena, on će o tome biti odmah obaviješten.

3 Uvjeti plaćanja - Dostava

3.1 Za isporuke u EU, zakonski (njemački) porez na promet uključen je u cijenu. U slučaju prekograničnih isporuka, možda ćete morati platiti dodatne poreze i/ili carine (npr. carine), ne prodavatelju, već tamo nadležnim carinskim ili poreznim tijelima.

3.2 Troškovi dostave i vrijeme isporuke mogu se pronaći u informacijama izravno na artiklu. Dostava je obično trenutna, ali ne kasnije od tjedan dana nakon primitka uplate.

3.3 Postoje različite mogućnosti plaćanja u sustavu košarice (uključujući Paypal, kreditnu karticu, AmazonPay). Vidi također ovdje.

3.4 Kupac ima pravo na kompenzaciju samo ako su njegova protupotraživanja zakonski utvrđena, nesporna ili ako sam ih ja priznala. Kupac može ostvariti pravo na zadržavanje samo ako se njegov protuzahtjev temelji na istom ugovornom odnosu.

4 Odgovornost – Jamstvo – Prijelaz rizika

4.1 Ograničenje odgovornosti - Isključena je odgovornost prodavatelja za lakše povrede obveze iz nehaja, pod uvjetom da ne postoje bitne ugovorne obveze (obveze čije ispunjenje omogućuje pravilno izvršenje ugovora, čije kršenje ugrožava postizanje svrhe) ugovora iu čije se poštivanje kao kupac redovito pouzdajete), štete nastale ozljedama života, udova ili zdravlja, jamstva za kvalitetu predmeta kupnje ili potraživanja prema Zakonu o odgovornosti za proizvode. Ovo se također odnosi na odgovarajuće povrede dužnosti od strane posrednika prodavatelja.

Odgovornost je ograničena na štetu koja se mora očekivati ​​u tipičnom ugovoru.

Za namjeru i grubu nepažnju, ograničenje odgovornosti se ne primjenjuje.

4.2 Kao potrošač, molimo vas da odmah po isporuci provjerite kompletnost robe, očite nedostatke i oštećenja prilikom transporta te da o svim reklamacijama što prije obavijestite prodavatelja i prijevoznika. Vaši jamstveni zahtjevi ostaju nepromijenjeni.

4.3 Ako ste potrošač, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog kvarenja artikla prodanog tijekom otpreme prelazi na vas tek kada vam se roba preda, bez obzira na to je li pošiljka osigurana ili neosigurana.

4.4. U slučaju poduzetnika, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog kvarenja robe prelazi na poduzetnika nakon isporuke robe otpremniku, prijevozniku ili drugoj osobi ili instituciji odgovornoj za izvršenje otpreme.

4.5 Primopredaja je ista ako kupac ne prihvaća.

5 Završne odredbe

5.1 Primjenjuje se zakon Savezne Republike Njemačke. Odredbe UN zakona o prodaji se ne primjenjuju. Odlučujući jezik za sklapanje ugovora i cjelokupnog ugovornog odnosa je njemački.

5.2 Ako je kupac trgovac ili pravna osoba javnog prava, isključivo mjesto jurisdikcije za sve sporove proizašle iz ovog ugovora je naše mjesto poslovanja. Isto vrijedi ako stranka nema opću nadležnost u Njemačkoj ili ako njegovo prebivalište ili uobičajeno boravište nije poznato u trenutku podnošenja tužbe.

5.3 Ako pojedine odredbe ugovora s kupcem, uključujući ove Opće uvjete, budu ili postanu u cijelosti ili djelomično nevažeće, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi.

poništenje

povlačenje
Imate pravo povući u roku od četrnaest dana bez dodatnog objašnjenja ovog ugovora.
Razdoblje otkazivanja je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća strana koju ste vi imenovali, a ne prijevoznik, uzeli posjed robe.
Da biste iskoristili svoje pravo povlačenja, morate nas kontaktirati (Sandra Lange, Am Sommersberg 2, 29308 Winsen/Svi, info@spoo-design.de) jasnom izjavom (npr. pismom poslanim poštom, faksom ili e-poštom) vaše odluke o povlačenju iz ovog ugovora. U prilogu možete koristiti obrazac za odustajanje, koji nije obavezan (obrazac možete pronaći ovdje: Klikni).
Kako bi zadovoljili rok za povlačenje, dovoljno je da posaljete svoju komunikaciju koja se odnosi na pravo na povlačenje pred karence.

Učinci povlačenja
Ako odustanete od ovog Ugovora, odabrali smo sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz odabira drugačijeg načina isporuke od najpovoljnije standardne dostave koju nudimo) trebate odmah otplatiti i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada nas je stigla obavijest o vašem opozivu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo ista sredstva plaćanja koja ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako se s vama ne dogovorimo drugačije; Ni u kojem slučaju vam se neće naplaćivati ​​naknade za otplatu.
Možemo odbiti otplatu dok ne dobijemo robu ili dok ne dokažete da ste vratili robu, ovisno o tome što je ranije.
Trošite odmah troškove vraćanja robe.

EU platforma za online rješavanje sporova:
Europska komisija osigurava platformu za izvansudsko online rješavanje sporova (OS platforma), koja je https://ec.europa.eu/consumers/odr je dostupan.
Nismo niti voljni niti obvezni sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred potrošačkom arbitražom.

Warenkorb

×

Nema proizvoda u košarici.