Ochrana dat

Provozovatelé těchto stránek brát na ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Léčíme Vaše osobní údaje důvěrně av souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a zásad ochrany osobních údajů.

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme na to, že přenos dat prostřednictvím Internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít mezery v zabezpečení. Kompletní ochrana dat před přístupem třetích stran není možné.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

Spoo-Design - Sandra Lange
Am Sommersberg 2
29308 Winsen (Všechno)
info@spoo-design.de
DIČ. DE343004329

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Zde nás můžete kdykoli kontaktovat v případě jakýchkoli dotazů nebo dotazů ohledně vašich práv v oblasti ochrany údajů.

1. Práva uživatelů a subjektů údajů

S ohledem na podrobněji popsané zpracování dat mají uživatelé a subjekty údajů právo

• pro potvrzení, zda jsou příslušné údaje zpracovávány, pro bezplatné informace o zpracovávaných údajích, pro další informace o zpracování údajů a pro kopie údajů (srov. také čl. 15 GDPR);

• na opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných údajů (srov. také čl. 16 GDPR);

• k okamžitému výmazu údajů, které se Vás týkají (viz také čl. 17 GDPR), případně, je-li nezbytné další zpracování v souladu s čl. 17 odst. 3 GDPR, k omezení zpracování v souladu s čl. 18 GDPR;

• přijímat údaje, které se jich týkají a které poskytují, a předávat tyto údaje dalším poskytovatelům / odpovědným stranám (srov. také čl. 20 GDPR);

• podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívají, že údaje, které se jich týkají, zpracovává poskytovatel v rozporu s předpisy o ochraně údajů (srov. také čl. 77 GDPR).

Poskytovatel je dále povinen oznámit všem příjemcům, kterým byly údaje poskytnuty poskytovatelem, jakoukoli opravu nebo vymazání údajů nebo omezení zpracování, které vychází z článků 16, 17 para. 1, 18 DSGVO učit. Tato povinnost však neexistuje, pokud je toto oznámení nemožné nebo nepřiměřené. Uživatel má právo na informace o těchto příjemcích.

Podobně podle článku 21 DSGVO mají uživatelé a subjekty údajů právo vznést námitky proti budoucímu zpracování údajů, které se jich týkají, za předpokladu, že tyto údaje poskytl poskytovatel v souladu s článkem 6 odst. 1 lit. f) Zpracování DSGVO. Zejména je přípustná námitka proti zpracování údajů za účelem přímé reklamy.

2. Soukromí na první pohled

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je sdělíte. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou automaticky zaznamenávány našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas vyvolání stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Část dat je shromažďována, aby bylo zajištěno, že web je poskytován bez chyb. Další údaje lze použít k analýze vašeho uživatelského chování.

doba skladování

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanovena konkrétní doba uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud přestane platit účel, pro který byly zpracovány. Pokud oprávněně požádáte o vymazání nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, vaše údaje budou vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonem přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. daňové nebo obchodní doby uchovávání); v druhém případě se výmaz uskuteční poté, co tyto důvody pominou.

Poznámka k přenosu dat do USA

Na našich webových stránkách jsou integrovány nástroje od společností se sídlem v USA. Když jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předány americkým serverům příslušných společností. Rádi bychom upozornili, že USA nejsou bezpečnou třetí zemí ve smyslu práva EU na ochranu osobních údajů. Americké společnosti jsou povinny předat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli vy jako dotčená osoba podniknout právní kroky. Nelze tedy vyloučit, že orgány USA (např. tajné služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale ukládají vaše údaje na serverech USA pro účely sledování. Na tyto zpracovatelské činnosti nemáme žádný vliv.

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli webu zasíláte, používá tato stránka SSL resp. TLS šifrování.
Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

Šifrované platby na této webové stránce

Pokud máte po uzavření smlouvy založené na poplatcích povinnost zaslat nám vaše platební údaje (např. Číslo účtu pro povolení inkasa), budou tyto údaje vyžadovány při zpracování plateb.

Platební transakce běžnými platebními prostředky (Visa / MasterCard, inkaso) jsou prováděny výhradně prostřednictvím šifrovaného spojení SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a zámek
Symbol v řádku vašeho prohlížeče.

V případě šifrované komunikace nemohou vaše platební údaje, které nám předložíte, přečíst třetími stranami.

3. Sběr dat na našich webových stránkách

Cookies

Webové stránky využívají tzv cukroví. Cookies v počítači žádnou škodu a neobsahují viry. Cookies se používají k výrobě naše nabídka více uživatelsky přívětivé, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači a uložené ve vašem prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané „cookies relace“. Po vaší návštěvě se automaticky smažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě.

Instalaci cookies můžete zabránit nebo omezit nastavením vašeho internetového prohlížeče. Soubory cookie, které již byly uloženy, můžete také kdykoli smazat. Kroky a opatření k tomu potřebná však závisí na konkrétním internetovém prohlížeči, který používáte. Máte-li jakékoli dotazy, použijte funkci nápovědy nebo dokumentaci vašeho internetového prohlížeče nebo kontaktujte jeho výrobce či podporu. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být omezena funkčnost tohoto webu.

Soubory cookie, které jsou nutné k provádění procesu elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány další soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), je s nimi v tomto prohlášení o ochraně údajů nakládáno samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

• Typ prohlížeče a verze prohlížeče

• použitý operační systém

• URL odkazující stránky

• Název hostitele přistupujícího počítače

• Čas požadavku serveru

• IP adresa

Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat nebude provedeno.

Die Erfassung dieser Daten erfolgt au Grundlage von Čl. 6 Abs. 1 svítí. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der technisch fehlerfreien Darstellung und der Optimierung seiner Webová stránka - hierzu müssen die Server-Log-Files erfasst werden.

Kontaktní požadavky / kontaktní možnosti

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, údaje, které poskytnete, budou použity ke zpracování vaší žádosti. Specifikace údajů je nezbytná pro zpracování a zodpovězení vašeho požadavku - bez jejich poskytnutí nemůžeme odpovědět na váš požadavek, nebo maximálně jen v omezeném rozsahu.

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 lit. b) GDPR.

Vaše údaje budou smazány, pokud byla vaše žádost konečně zodpovězena a vymazání není v rozporu se zákonnými požadavky na skladování, například v případě následného provedení smlouvy.

Příspěvky uživatelů, komentáře a hodnocení

Nabízíme Vám zasílání dotazů, odpovědí, názorů nebo hodnocení na našich webových stránkách, dále jen "příspěvky". Pokud tuto nabídku využijete, zpracujeme a zveřejníme váš příspěvek, datum a čas podání a pseudonym, který můžete použít.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 lit. a) GDPR. Souhlas lze kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO. Za tímto účelem nás musíte pouze informovat o svém výběru.

Kromě toho zpracováváme i vaši IP adresu a e-mailovou adresu. IP adresa je zpracována, protože máme oprávněný zájem na zahájení nebo podpoře další akce, pokud váš příspěvek zasahuje do práv třetích stran a / nebo je jinak protiprávní.

Právním základem v tomto případě je čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR. Náš legitimní zájem spočívá v nezbytné právní ochraně.

Zpracování dat (zákaznické a smluvní údaje)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, jsou-li nezbytné pro vytvoření, obsah nebo úpravu právního vztahu (údaje o inventáři). To se provádí na základě článku 6 odst. 1 lit. b DSGVO, který umožňuje zpracování dat k plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o používání našich webových stránek (údaje o využití) pouze v míře, v jaké je to nezbytné pro to, aby uživatel mohl povolit nebo účtovat službu.

Shromážděné údaje o zákaznících budou smazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Právní doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Přenos dat při uzavírání smlouvy pro internetové obchody, prodejce a expedice zboží, služeb a digitálního obsahu

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že to je nezbytné v průběhu smlouvy, například společnosti pověřené doručením zboží nebo banka odpovědná za zpracování platby. Další přenos dat se neuskuteční nebo pouze pokud jste výslovně souhlasili s přenosem. Převod vašich údajů třetím osobám bez výslovného souhlasu, například pro reklamní účely, nedochází.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření

4. Shromažďování a používání vašich údajů v našem internetovém obchodě

Pokud si přejete objednávat v našem e-shopu, je nutné pro uzavření smlouvy poskytnout Vaše osobní údaje, které potřebujeme pro vyřízení Vaší objednávky. Povinné údaje potřebné pro zpracování smluv jsou označeny samostatně, další údaje jsou dobrovolné. Zpracováváme údaje, které nám poskytnete pro vyřízení vaší objednávky. Za tímto účelem můžeme předat vaše platební údaje naší domácí bance. Právním základem pro to je čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno b GDPR.

Můžete si dobrovolně vytvořit zákaznický účet, jehož prostřednictvím můžeme ukládat vaše data pro budoucí nákupy. Pokud po zadání vašich údajů během procesu objednávky kliknete na políčko „Uložit mé údaje a příště plaťte rychleji“, údaje, které jste uvedli, budou uloženy a odvolatelné. Všechna ostatní data, včetně svého uživatelského účtu, můžete v zákaznické oblasti kdykoli smazat.

Údaje, které nám poskytnete, můžeme zpracovávat také za účelem informování o dalších zajímavých produktech z našeho portfolia nebo zasílání e-mailů s technickými informacemi.

Z důvodu požadavků obchodního a daňového práva jsme povinni uchovávat vaši adresu, platební a objednávkové údaje po dobu deseti let. Jakmile však s vámi budou uzavřeny stávající smlouvy, omezíme zpracování, tzn. H. Vaše údaje budou použity pouze k plnění zákonných povinností.

Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích osob k Vašim osobním údajům, zejména finančním, je proces objednávky šifrován pomocí technologie TLS.

WooCommerce

Na náš web jsme integrovali systém open source shopu WooCommerce jako plugin. Tento plugin WooCommerce je založen na systému správy obsahu WordPress, který je dceřinou společností Automattic Inc. (60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110, USA). Implementované funkce odesílají, ukládají a zpracovávají data společnosti Automattic Inc. V tomto prohlášení o ochraně údajů vás informujeme, o která data se jedná, jak tato data používá síť a jak můžete spravovat nebo zabránit ukládání dat.

Která data ukládá WooCommerce?
Informace, které aktivně zadáte do textového pole v našem online obchodě, mohou být shromažďovány a ukládány WooCommerce nebo Automattic. Když se u nás zaregistrujete nebo si objednáte produkt, může společnost Automattic tyto údaje shromažďovat, zpracovávat a ukládat. Kromě vaší e-mailové adresy, jména nebo adresy to může zahrnovat také kreditní kartu nebo fakturační údaje. Společnost Automattic pak může tyto informace použít pro vlastní marketingové kampaně.

Existují také informace, které od vás Automattic automaticky shromažďuje v takzvaných souborech protokolu serveru: IP adresa, informace o prohlížeči, přednastavené jazykové nastavení, datum a čas přístupu na web.

WooCommerce také nastavuje soubory cookie ve vašem prohlížeči a využívá technologie, jako jsou pixelové značky (webové majáky), například k tomu, aby vás jasně identifikovaly jako uživatele a aby mohly nabízet reklamu související se zájmem. WooCommerce používá řadu různých cookies, které jsou nastaveny v závislosti na akci uživatele. To znamená, že pokud například vložíte produkt do nákupního košíku, nastaví se soubor cookie, takže produkt zůstane v nákupním košíku, když opustíte náš web a vrátíte se později.

Zpracování objednávky přes dropshipping

Když si u nás objednáte zboží, je možné, že vám bude objednávka zaslána přímo od našich prodejců (dropshipping). K tomu předáme vaše jméno a doručovací adresu odesílající společnosti. Převod probíhá výhradně za účelem dodání zboží.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy) a náš oprávněný zájem na co nejrychlejším a nejefektivnějším nákupu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Pro dropshipping využíváme tyto prodejce: AliDropship / AliExpress.

5. Zahlungsanbieter a prodejce

Na naše webové stránky integrujeme platební služby od společností třetích stran. Když u nás nakoupíte, vaše platební údaje (např. jméno, částka platby, údaje o účtu, číslo kreditní karty) zpracuje poskytovatel platebních služeb za účelem zpracování platby. Pro tyto transakce platí příslušná smlouva a ustanovení o ochraně dat příslušného poskytovatele. Využití poskytovatelů platebních služeb je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zpracování smluv) a v zájmu hladkého, pohodlného a bezpečného platebního procesu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud je pro určité akce vyžadován váš souhlas, je právním základem pro zpracování údajů článek 6 (1) (a) GDPR; Souhlasy lze do budoucna kdykoli odvolat.

Na tomto webu používáme následující platební služby / poskytovatele platebních služeb:

PAYPAL

Poskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“). Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

AMAZON PLATÍ

Poskytovatelem této platební služby je Amazon Payments Europe sca, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (dále jen „Amazon Payments“). Pokud se rozhodnete platit prostřednictvím Amazon Payments, zadané platební údaje budou přeneseny do Amazon Payments a zpracovány samostatně a přímo Amazon Pay. Další informace o ochraně dat naleznete v prohlášení o ochraně dat Amazon Payments na adrese: https://pay.amazon.com/de/help/201751600.

STRIPE

Poskytovatelem těchto platebních služeb je Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Center, Harcourt Road, Dublin 2. Stripe má certifikaci PCI DSS. Stripe přenáší, zpracovává a v případě potřeby uchovává osobní údaje mimo EU. Na Stripe se vztahuje dohoda o bezpečném přístavu. Další informace o ochraně údajů naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Stripe na adrese: https://stripe.com/de/privacy.

6. Sociální média

Social media plugins with Shariff

Pluginy sociálních médií (např Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn, Tumblr) na našich stránkách.

Pluginy mohou být obvykle identifikovány příslušnými logy sociálních médií. Pro zajištění ochrany soukromí našich webových stránek používáme pouze tyto pluginy společně s takzvaným řešením "Shariff". Tato aplikace zabraňuje tomu, aby pluginy integrované na našich webových stránkách přenášely data příslušnému poskytovateli při prvním přístupu k této stránce.

Teprve když příslušný plug-in aktivujete kliknutím na příslušné tlačítko, dojde k navázání přímého spojení se serverem poskytovatele (souhlas). Jakmile plugin aktivujete, příslušný poskytovatel obdrží informaci, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou.
Pokud jste současně přihlášeni ke svému příslušnému účtu na sociálních sítích (např. Facebook), může příslušný poskytovatel přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu.

Aktivace pluginu je souhlasem ve smyslu článku 6 odst. 1 zapnuto. DSGVO. Tento souhlas můžete odvolat kdykoli s účinkem do budoucna.

Pluginy Facebook (tlačítko Like & Share)

Na našich stránkách jsou integrovány doplňky sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „Líbí se mi“ na našem webu. Přehled pluginů na Facebooku najdete zde:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Pokud kliknete na tlačítko Facebook „To se mi líbí“, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah našich stránek se svým profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel webu nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je Facebook používá. Více informací naleznete v prohlášení o ochraně údajů Facebooku na adrese:
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Použití zásuvných modulů Facebook je založeno na čl. 6 odst. 1 svítícím. f DSGVO. Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejširším zviditelnění sociálních médií.

Instagram plugin

Funkce služby Instagram jsou integrovány do našich webových stránek. Tyto funkce nabízí Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Instagram, můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem na Instagramu kliknutím na tlačítko Instagram. To umožňuje Instagramu přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití Instagramem.
Die Verwendung des Instagram-Plugins jsou uvedeny v článku Grundlage von Art. 6 Abs. 1 svítí. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse a einer möglichst umfangreichen Sichtbarkeit in den Sozialen Medien.
Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů z Instagram:
https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn plugin

Naše webové stránky využívají funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
Pokaždé, když navštívíte některou z našich stránek, která obsahuje funkce LinkedIn, je navázáno spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informován, že jste navštívili naše webové stránky se svou IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko LinkedIn „Doporučit“ a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, může LinkedIn přiřadit vaši návštěvu našeho webu vám a vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel webové stránky nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je LinkedIn používá.

Použití zásuvného modulu LinkedIn je založeno na čl. 6 odst. 1 písm.f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti na sociálních sítích.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů z LinkedIn na adrese:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

7. Newsletter

Newsletterdata

K té nabízené na našem webu Newsletter můžete se registrovat pomocí našeho formuláře. Používáme tzv. postup double opt-in. Zde bude nejprve na vámi zadanou e-mailovou adresu zaslán potvrzovací e-mail s žádostí o potvrzení. Registrace se stane účinnou pouze v případě, že kliknete na aktivační odkaz obsažený v potvrzovacím e-mailu. Údaje, které jste nám předali, používáme výhradně k odeslání Newsletterkteré mohou obsahovat informace nebo nabídku.

Za odeslání našeho Newsletters využíváme poskytovatele přepravních služeb The Newsletter Plugin, Web Agile Sas di Fietta Roberto. The Newsletter Ustanovení o ochraně dat plug-inů naleznete na https: //www.thenewsletterplugin.com/documentation/subscription/gdpr-compliancy/ nebo https://www.iubenda.com/privacy-policy/7794079. Tento poskytovatel přepravních služeb je využíván na základě našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a smlouvy o zpracování objednávky v souladu s čl. 28 odst. 3 věta 1 GDPR.

Můžete dát svůj souhlas s uložením údajů a jejich použitím pro Newsletter- Odeslání kdykoli zrušit, například prostřednictvím odkazu pro odhlášení z odběru Newsletter.

8. Pluginy a nástroje

Programovatelné vyhledávání Google

Tato webová stránka používá vlastní vyhledávání programovatelného vyhledávače Google (cse). Poskytovatelem je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Uživatelsky definované vyhledávání Google přenese data od vás do Googlu a vytvoří spojení se servery Google, když použijete funkci vyhledávání, tj. zadejte výraz a potvrďte jej. Poté bude vaše IP adresa odeslána společnosti Google, tam uložena a zpracována. Pokud jste přihlášeni pomocí svého účtu Google, může Google přiřadit shromážděná data k vašemu účtu. Jako provozovatel webu nemáme žádný vliv na to, jak Google zpracovává shromážděné údaje.

Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&fg=1

9. Aktuálnost a změny tohoto prohlášení o ochraně údajů

Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek na nich nebo kvůli změněným právním nebo úředním požadavkům může být nutné toto prohlášení o ochraně údajů změnit. Aktuální prohlášení o ochraně údajů je kdykoli k dispozici na této webové stránce https: //spoo-design.de / prohlášení o ochraně dat / si můžete prohlédnout a vytisknout.